Agresif Kişilik
Posted in Psikoloji

Agresif Kişilik: Anlayış, Etkiler ve Müdahaleler

Agresif Kişilik: Anlayış, Etkiler ve Müdahaleler Agresif kişilik, bireylerin çevreleriyle etkileşimlerinde sergiledikleri davranışsal bir eğilimi ifade eder. Bu kişilik özelliği,…

pasif agresif insan
Posted in Psikoloji

Pasif-Agresif Kişilik Bozukluğu Nedir?

ayatımızın normal akışında, sosyal olmanın, çalışmanın, hayatta kalabilmenin doğal bir şartı olarak duygularımızı, düşüncelerimizi, ihtiyaç ve isteklerimizi ifadelendirmemiz gerekir. İfadelendirmenin yanında birey olarak haklarımızı biliriz ve gerektiğinde bu haklarımızı savunuruz.

agresif kedi
Posted in Psikoloji

Agresif

Çabuk mu sinirleniyorsunuz? Aşırı agresif misiniz? Hemen öfkeleniyor musunuz? Sinirlerime hakim olamıyorum mu diyorsunuz?