Agresif Kişilik
Posted in Psikoloji

Agresif Kişilik: Anlayış, Etkiler ve Müdahaleler

Agresif Kişilik: Anlayış, Etkiler ve Müdahaleler Agresif kişilik, bireylerin çevreleriyle etkileşimlerinde sergiledikleri davranışsal bir eğilimi ifade eder. Bu kişilik özelliği,…